• Dzień Nauczyciela

  • Ślubowanie uczniów klasy I

  • Wycieczka do Wieliczki, Zamek w Pieskowej Skale

  • Ślubowanie uczniów klasy I

  • Dzień Chłopaka, Wybory Mistera

  • Wyjście do Gminnej Biblioteki Publicznej - realizacja projektu edukacyjnego "Książka najlepszym przyjacielem"

  • Wyjście do Gminnej Biblioteki Publicznej - realizacja projektu edukacyjnego "Książka najlepszym przyjacielem"

Cyberbezpieczeństwo

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej dotyczącym bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez dzieci. List można odczytać klikając poniższy link:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html

Poniżej zamieszczamy fragmenty pochodzące z listu:

Gry komputerowe

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczamy również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Przyszła wiosna

          21 marca, jak tradycji przystało, Świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny.
Samorząd Szkolny zorganizował – Międzyklasowy Turniej Wiosenny. Potyczki odbyły się w następujących konkurencjach: plakat ph. ,,Za co lubimy wiosnę? ”, fryzura wiosenna i przebranie, praca literacka  „Wiersz o wiośnie” oraz potyczki sportowe, które dostarczyły wiele emocji widzom i uczestnikom turnieju. Uczniowie bardzo się zaangażowali w wykonywane zadania. Zapanował wiosenny nastrój.  Potyczki między klasami trwały do ostatnich minut. Za zajęte miejsca w turnieju klasy otrzymały nagrody –  dyplomy pamiątkowe. I tak:

 klasy I- III

klasy IV-VI

Miejsce I - klasa IIIB
Miejsce II- klasa IIA
Miejsce III - klasa IIIA
Miejsce IV - klasa IIB
Miejsce V - klasa I

 

Miejsce I - klasa VI
Miejsce II- klasa V
Miejsce III - klasa IVB
Miejsce IV - klasa IVA

Była bardzo dobra zabawa, która została utrwalona na zdjęciach.
                                             Przyszła Wiosna głośna i radosna !

PICT3826  PICT3808 
 PICT3820  PICT3790

 


Rekrutacja 6-latki i klasa pierwsza

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich informuje
o zapisach dzieci do szkoły
na rok szkolny 2017/2018

Do oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w szkole oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
• dzieci zamieszkałe w obwodzie PSP w Kobielach Wielkich – z urzędu,
• dzieci zamieszkałe poza obwodem PSP w Kobielach Wielkich – jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Termin rekrutacji dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego - od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Termin rekrutacji dzieci 7-letnich do klasy pierwszej szkoły podstawowej - od 10.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Druki wniosków/zgłoszeń można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.psp.kobiele.wielkie.pl

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2017 roku.

Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz do oddziałów przedszkolnych w szkole będą zamieszczone na tablicy informacyjnej w szkole w dniu 10 kwietnia 2017 r.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z rekrutacją udziela sekretariat PSP w Kobielach Wielkich czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Kontakt telefoniczny: 44 681 44 33

UWAGA! W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Druki do pobrania:

Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w szkole:

- dzieci z obwodu szkoły:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka >>> pobierz
2. Deklaracja o uczęszczaniu dziecka na zajęcia dodatkowe >>> pobierz
3. Oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka >>> pobierz

- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegające rekrutacji:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka >>> pobierz
2. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny >>> pobierz
3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka >>> pobierz
4. Załącznik nr 3A – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu >>> pobierz
5. Załącznik nr 3B – oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego >>> pobierz
6. Załącznik nr 3C – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej >>> pobierz
7. Załącznik nr 3D – oświadczenie rodzica o uczeniu się/ studiowaniu w trybie dziennym >>> pobierz
8. Załącznik nr 4 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły na terenie gminy Kobiele Wielkie >>> pobierz
9. Deklaracja o uczęszczaniu dziecka na zajęcia dodatkowe >>> pobierz
10. Oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka >>> pobierz

Klasa pierwsza:

- dzieci z obwodu szkoły
1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej >>> pobierz
2. Oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka >>> pobierz

- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegające rekrutacji
1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej >>> pobierz
2. Oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka >>> pobierz
3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o rodzeństwie dziecka w szkole>>> pobierz
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o wielodzietności >>> pobierz
5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zatrudnieniu rodzica >>> pobierz
6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o zamieszkaniu opiekuna>>> pobierz

Rekrutacja do Zespołu Wychownia Przedszkolnego

Informacja dla rodziców
dzieci zapisywanych na rok szkolny 2017/2018
do oddziałów przedszkolnych
w Zespole Wychowania Przedszkolnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kobielach Wielkich

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich informuje, że w dniach od 15.03.2017 roku do 31.03.2017 roku prowadzone są zapisy dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018. W rekrutacji do Zespołu Wychowania Przedszkolnego uczestniczą:
- dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.),
- dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.)
- dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.),
zamieszkałe na obszarze Gminy Kobiele Wielkie, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do ZWP.
Postepowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w ZWP prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Przydział dzieci do oddziałów nastąpi po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego.

Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ZWP, który można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Wypełniony WNIOSEK wraz z inną dokumentacją należy złożyć w terminie do 31 marca 2017 roku.

Lista dzieci zakwalifikowanych do ZWP będzie zamieszczona w dniu 10 kwietnia 2017 r. na tablicy informacyjnej w szkole.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ZWP są przyjmowane przez sekretariat PSP w Kobielach Wielkich czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z rekrutacją dzieci do oddziałów przedszkolnych w ZWP udzielają sekretariaty PSP i ZWP w Kobielach Wielkich - kontakt telefoniczny: 44 681 44 33 lub  44 681 05 10

Druki do pobrania - Oddziały przedszkolne w ZWP (dzieci 3-, 4- i 5-letnie):
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do ZWP >>> pobierz
2. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny >>> pobierz
3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka >>> pobierz
4. Załącznik nr 3A – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu >>> pobierz
5. Załącznik nr 3B – oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego >>>pobierz
6. Załącznik nr 3C – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej >>>pobierz
7. Załącznik nr 3D – oświadczenie rodzica o uczeniu się/ studiowaniu w trybie dziennym >>> pobierz
8. Załącznik nr 4 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły na terenie gminy Kobiele Wielkie >>> pobierz
9. Załącznik nr 5 – deklaracja o uczęszczaniu dziecka na zajęcia dodatkowe >>> pobierz
10. Załącznik nr 6 – oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka >>> pobierz

Znowu się bawimy

Dyskoteka ostatkowa i Wybory Miss Szkoły 2017

28 lutego 2017 roku w związku z nadchodzącym Dniem Kobiet, korzystając z ostatnich chwil karnawału, Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę ostatkową podczas, której odbyły się wybory Miss Szkoły. 7 najodważniejszych, wysportowanych i sympatycznych  kandydatek z klas I-VI ubiegało się o tytuł najpiękniejszej w szkole. Dziewczyny rywalizowały w czterech konkurencjach: prezentacja stroju sportowego w szpilkach mamy, sprawność fizyczna polegająca na wykonaniu szpagatu lub pompki lub świecy, prezentacja stroju balowego w obuwiu sportowym, prezentacja słowna własnej osoby. Zgromadzona na sali publiczność oddała głosy  na swoją ulubienicę. Po zliczeniu głosów werdykt  jury był następujący: tytuł Miss Szkoły 2017 otrzymała Aleksandra Kowalczyk z klasy IVB. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni  i dziękujemy wszystkim uczestniczkom konkursu za wspaniałą zabawę. Dodatkową atrakcją tego dnia był taniec  Miss Szkoły i Mistera Szkoły wybranego podczas Dnia Chłopaka. Wszyscy bawili się doskonale.

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22 lutego 2017 odbył się w naszej szkole apel, podczas którego uczniowie klas III-VI mieli okazję przypomnieć sobie historię tego święta i poznać jego cele. Montaż słowny przedstawili uczniowie klasy V.

Tego dnia nauczyciele poloniści przygotowali ciekawostki związane z naszym językiem ojczystym oraz wręczyli nagrody uczestnikom ogólnopolskiego konkursu polonistycznego,, Alfik humanistyczny’’.

Najlepiej w konkursie tegorocznym wypadły następujące uczennice:

1. Julia Borowik III A

2. Natalia Łuszczyn IV A

3. Aleksandra Suszczyk IV B

4. Marta Ścisłowska V

5. Milena Szczepańska VI

Na zakończenie spotkania uczniowie mieli okazję pobawić się, czytając różne łamańce językowe i w ten sposób przekonać się, że nasz język ojczysty jest bardzo trudny ze względu na wymowę wielu wyrazów.

Materiały przygotowane na apel zostały zaprezentowane na tablicach na korytarzu szkolnym.

 

pict3561 pict3569
   
   

Bawimy się

Zabawa  choinkowa- bal karnawałowy

odbyła się 8 lutego 2017 r. dla wszystkich   uczniów klasy I-III  naszej szkoły.  Całą zabawę  rozkręcali starsi koledzy ze szkoły. Adaś i Bartosz prezentował różnorodne utwory muzyczne. Sądząc po ilości tańczących na parkiecie uczniów, piosenki na pewno się podobały.

Zabawa karnawałowa nie odbyłaby się bez wyborów króla i królowej balu. Występy kandydatów w przygotowanych konkurencjach oceniali przedstawiciele SU oraz wszyscy uczestnicy balu, którzy podczas krótkiej przerwy zagłosowali na swoich wybrańców. Werdykt był następujący:   królową została Maja Piasecka z kl. III A,  a królem – Dawid Zięba z kl. I. Dekoracji dokonała Pani Ewa Kowalczyk Dyrektor Szkoły. Zwycięzcy zostali obdarowani koronami i szarfami. Po dekoracji "Para królewska" miała  okazję na wspólny taniec pośród wszystkich tańczących. Wspaniały nastrój tamtych chwil utrwalił szkolny fotograf w rolę którego wcieliła się uczennica klasy V Marita Nowak. Następnego dnia równie dobrze bawili się uczniowie klas  IV – VI. Można powiedzieć, że tegoroczne zabawy choinkowe były udane i miejmy nadzieję, że długo pozostaną powodem do wspomnień.

pict3561 pict3569
pict3588 pict3590
 pict3662  pict3663

Konkurs wiedzowy

W lutym 2017r. odbył się w naszej szkole wewnątrzszkolny

„Konkurs Matematyczny Logicznego Myślenia”.

Uczniowie pisali zadania w dwóch kategoriach:

- dla klas trzecich, w których wzięło udział 9 uczniów,

- dla klas IV – VI, w którym wzięło udział 24 uczniów.

Laureatami  wewnątrzszkolnego Konkursu Matematycznego zostali:

Klasy III

Miejsce I -   Borowik  Julia

Miejsce II -  Fałda  Jakub

Miejsce III - Nieznański  Wiktor

Klasy  IV

Miejsce I -   Pokora Kamil

Miejsce II -  Włodara  Jakub

Miejsce III - Stefaniak Katarzyna

Klasa  V

Miejsce I-  Chachulski Patryk

Miejsce I- Szczepański Adrian

Miejsce II -  Igor Walczak

Klasa  VI

Miejsce I -  Braszczyński Krzysztof

Miejsce II -  Kolanus Kinga

Miejsce II - Szczepańska Milena

Wyżej wymienieni laureaci reprezentowali szkołę

w „Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia”,

który odbył się w  dniu 10 marca 2017r.

Obecnie czekamy na wyniki konkursu.

Mikołajkowa zbiórka dla zwierzaków

W okresie od 22.11.2016 r. do 22.12.2016 r. w naszej szkole przeprowadzono Akcję "Mikołajkowa Zbiórka dla Zwierzaków". Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwali panie: Ewa Zbroja, Ewa Adamek, Marzena Orszulak oraz Samorząd Uczniowski. Wszyscy uczniowie od przedszkolaczków po młodzież z klas starszych, z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem włączyli się do Akcji. Zbierano środki na leczenie chorych psów i kotów będących pod opieką RTOZ, mokrą karmę w puszkach i saszetkach, suchą karmę, przysmaki dla zwierząt oraz koce i kołderki. Wszystkie dary zostały przekazane podopiecznym z Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a ich ogrom świadczy o tym, że nasi uczniowie mają "duże serca"!